O nás / Про нас

Organizace Post Bellum se podílí na adaptaci a vzdělávání ukrajinských studentů ve věku od 14 do 18 let, kteří byli nuceni opustit své domovy a nebyli přijati ke studiu v České republice.

Організація Post Bellum бере участь в адаптації та навчанні українських студентів віком від 14 до 18 років, які були вимушені залишити свої домівки та не були прийняті на навчання до Чехії.

Realizujeme / Реалізуємо:

·       adaptační programy / адаптаційні програми

·       nulté ročníky / „нульові курси“

·       kariérní poradenství / профорієнтацію

·       volnočasové kroužky / різні гуртки

·       výlety / мандрівки, екскурсії


Cílem těchto aktivit je připravit ukrajinskou mládež k dalšímu životu a studiu v České republice. / Метою цих заходів є підготовка української молоді до подальшого життя та навчання в Чехії.

Zmíněných programů se od otevření Adaptačního centra Paměti národa zúčastnilo až 350 studentů. / З часу відкриття Адаптаційного центру «Пам’ять нації» у зазначених програмах взяли участь до 350 студентів.