FAQ

Co je to za organizaci a kdo ji zřizuje? 

Jedná se o adaptačně-vzdělávací centrum pro ukrajinské žáky. Zřizovatelem je česká nevládní organizace Post Bellum. 

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.

Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století.  Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti.

Kromě zaznamenávání vzpomínek pamětníků se Post Bellum snaží také o to, aby se jejich příběhy dostaly do povědomí širšího publika.

Za tímto účelem organizace Post Bellum také zřídila vlastní vzdělávací oddělení, které spolupracuje se stovkami českých škol, zřídilo jednu školu vlastní a nyní se rozhodlo v rámci pomoci Ukrajině také zřídit toto adaptační a vzdělávací centrum. 

Що таке організація і хто її створює?

Це тимчасовий адаптаційно-освітній центр для українських школярів. Засновником є ​​чеська громадська організація Post Bellum.

Post Bellum – некомерційна організація, яка з 2001 року займається пошуком і записом спогадів свідків ключових моментів 20 століття. Його заснувала група чеських журналістів та істориків, які зустрічалися на прес-конференціях та щорічних шанобливих заходах і були переконані, що свідкам потрібно дати можливість розповісти свою історію зв’язно та детально.

Таким чином, основним проектом Post Bellum стала «Пам’ять нації» — колекція спогадів окремих особистостей, фотографій, щоденників та різноманітних архівів тоталітарного періоду 20-го століття. Сьогодні колекція налічує тисячі оброблених свідків і доступна широкому загалу як Інтернет-архів.

Окрім запису спогадів свідків, Post Bellum також прагне донести їхні історії до ширшої аудиторії.

З цією метою Post Bellum також створив власний навчальний відділ, який працює з сотнями чеських шкіл, створив власну школу, а тепер вирішив створити цей адаптаційний та навчальний центр як частину своєї допомоги Україні.

Jedná se o střední školu? 

Nikoliv. Naše centrum nemá status školy. Ani základní ani střední. Neopravňuje k dalšímu studiu na českých školách. 

Це середня школа?

Ні. Наш центр не має статусу школи. Ні початкової, ні середньої. Це не дає права на подальше навчання в чеських школах.

Kdy probíhá výuka? 

Pravidelná výuka probíhá v dopoledních hodinách od 8:30 do 13:00. Odpoledne je u nás dostupné doučování

Коли відбувається навчання?

Зранку проходять регулярні заняття з 8:30 до 13:00. Ми пропонуємо репетиторство у другій половині дня.

Bude moje dítě v kontaktu s českými vrstevníky? 

Pravidelný kontakt s českými vrstevníky bohužel nemůžeme v tuto chvíli zajistit. Nejsme škola a ani se nenacházíme ve školské budově. Budeme se velmi snažit vymýšlet program tak, aby ke vzájemnému kontaktu s českou mládeží docházelo, určitě to ale nebude pravidelně. 

Чи буде моя дитина спілкуватися з чеськими однолітками?

На жаль, наразі ми не можемо забезпечити регулярні контакти з чеськими однолітками. Ми не школа і ми не в шкільному будинку. Ми зробимо все можливе, щоб розробити програму, щоб був взаємний контакт з чеською молоддю, але це точно не буде регулярним.

Proč se zaměřujete na mládež z 10.-11. tříd. 

Protože kvůli rozdílnosti vzdělávacích systému v ČR a na Ukrajině mají mladí lidé v tomto věku aktuálně ztížený přístup ke vzdělávání. Proto upřednostňujeme právě kluky a holky v tomto věku. 

Чому зосереджуєтесь на молодь з 10-11. класи?

Через відмінності в системах освіти в Чехії та Україні молоді люди в цьому віці наразі мають важкий доступ до освіти. І тому ми хочемо запропонувати місця в першу чергу хлопчикам і дівчаткам цього віку.

Kolik se za to platí? 

Veškerý program je díky podpoře dárců zdarma. 

Скільки це коштує?

Вся програма безкоштовна завдяки підтримці донорів.

Chtěla bych se zapojit jako dobrovolník, můžu?

Určitě. Napište na barbora.strejckova@postbellum.cz

Я хотів би стати волонтером, чи можливо?

Звичайно. Пишіть на barbora.strejckova@postbellum.cz